Hľadať

Kategórie

Kontakt

MZracing s.r.o

Jablonská 1299/133
90701
Myjava

IČO: 51 049 821
DIČ: 2120596731
IČDPH: SK2120596731

Tel. číslo: 0905 928 114
Email: mzracingsk@googlemail.com

Bankové spojenie: ČSOB banka
SK91 7500 0000 0040 2509 2560
Registrácia: Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35126/R

Orgán dozoru:
Slovenská Obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/6400 109
fax č.: 032/6400 108
e-mail: tn@soi.sk